Geodräng 3D - Skapa geometriska objekt i 3D

Übersicht aller Rechner

Med hjälp av Geodräng kan du enkelt skapa geometriska objekt från text. Om du till exempel matar in "kub(0|0|0 5)", får du en kub i nollpunkten med kantlängd 5. Alla objekt som kan ritas, hittar du i sammanställningen som följer.

Objekt du kan rita:

cylinder(x|y|z h|rö|rb|s|o|α) fyrhörning(x|y|z x|y|z x|y|z x|y|z) kub(x|y|z kantlängd) linje(x|y|z x|y|z) parallellepiped(xS|yS|zS x|y|z x|y|z x|y|z) plan(x|y|z x|y|z x|y|z) polygon(x|y|z x|y|z …) punkt(x|y|z "text") rätblock(x|y|z längd|bredd|höjd) sfär(x|y|z radie) sträcka(x|y|z x|y|z) text(x|y|z "text") triangel(x|y|z x|y|z x|y|z) vektor(xS|yS|zS x|y|z "a")

Inmatning:

Lägg till ett geometriskt objekt per rad.

Transparens:
Koordinatplan:

Utökad inmatning för att skapa nya geometriska objekt / Ledtrådar för geometrisk inmatning

 1. Färger: Lägg till HEX färgkod i slutet på raden inom parentes. Exempel: sfär(3|3|1 2){F00}
 2. Koordinatplan: De kan visas om du skriver koordinatplan(xy xz yz) visar alla koordinatplan utan rutnät. Exempel koordinatplan(xy xz#) visar xy-planet utan nät och xz-planet med nät. yz-planet syns inte.
 3. Rotation: Rätblock, kub, text, cylinder kan roteras i x-y-z-riktning. Lägg till vinklarna (i grader) inom hakparentes i slutet. Till exempel: kub(2|2|3 4)[0|45|90]
 4. Animation: Numeriska värden kan varieras stegvis. Markera vilket nummer som helst med muspekaren. Sedan håller du in tangenterna CTRL ATL SHIFT och trycker på tangenterna för steglängd 0.1 och för steglängd 1.0.
 5. Fixa kamerans position med camera(x|y|z x|y|z). Ange först kamerans position och sedan positionen där du ska titta på. Om den andra parametern inte ges fokuserar kameran koordinatens ursprung (0|0|0).
 6. Textstorlek kan skalas för punkt och text genom att lägga till skalvärdet i slutet av raden, t.ex. %1.5%.
 7. För att skapa en kon med syntaxen för cylinder, väljer man cylinder(x|y|z h|rt|rb|s|o|β) och sätter rt (toppytans radie) på 0. Till exempel: cylinder(2|2|0 2|0|4|200)
 8. För att skapa ett halvklot eller delar av en sfär använder man sfäriska koordinater i den utökade syntaxen för sfär: sfär(x|y|z radie, phiStart, phiLängd, thetaStart, thetaLängd) Förklaring av de olika parametrarna: phiStart är den horisontella startvinkeln, phiLängd är den horisontella sweepvinkeln, thetaStart är den vertikala startvinkeln och thetaLängd är den vertikala sweepvinkeln. Här är ett exempel på ett halvklot: sfär(0|0|4 4 0 6.28 1.55 3.14)
 9. Presentation video of Geoservant 3D (in German): Geoknecht 3D - Stereometrie-Programm
 10. Har du anmärkningar eller finns det oklarheter? Hör av dig! Tack!

Navigation med musen

3D-navigationen görs med musen:
· Håll vänstra musknappen nedtryckt och rör musen för att vrida på scenen.
· Håll högra musknappen nedtryckt och rör musen för att flytta kameran i 3D-rummet.
· Vrid på mushjulet för att zooma in och ut.

Variabler vid inmatning

Man kan sätta så många inmatningsvariabler som man vill (en per rad). Här är några exempel:
· $x=4 för rätblock, vektor, triangel, kub
· $x=1|2|3 för vektor med text
· $y=2 och $x=1|2|3 för vektor och sfär
· $x=Test för att använda en text flera gånger

 • 3D-koordinater för kuben med rymddiagonal och sidodiagonal 3D-koordinater för kuben med rymddiagonal och sidodiagonal
 • Skapa en rät linje med hjälp av ortsvektor och riktningsvektor Skapa en rät linje med hjälp av ortsvektor och riktningsvektor
 • Plan i rummet Plan i rummet
 • Vektorer och plan fyrhörning Vektorer och plan fyrhörning
 • En rät linje, en punkt P och ett plan genom punkten P, skärningspunkten S och vektor SP En rät linje, en punkt P och ett plan genom punkten P, skärningspunkten S och vektor SP
 • Räta linjer och deras skärningspunkter med de tre koordinatplanen Räta linjer och deras skärningspunkter med de tre koordinatplanen
 • Koordinatplan Koordinatplan
 • Exempel på klot, rätblock, kub, triangel, vektor Exempel på klot, rätblock, kub, triangel, vektor
 • Exempel på text-rotationer Exempel på text-rotationer
 • Exempel på rätblock-rotationer Exempel på rätblock-rotationer
 • Triangel förstoras till ett parallellogram (tre möjliga fall) Triangel förstoras till ett parallellogram (tre möjliga fall)
 • Gåväg på pyramidytan Gåväg på pyramidytan
 • Kon med inskriven rätvinklig triangel Kon med inskriven rätvinklig triangel
 • Halvklot Halvklot

Om du har skapat en spännande 3D-grafik, sänd den gärna till länken så lägger vi till den i galleriet ovanför. Tack!

Behöver du detta programm på engelska, titta här: Geoservant 3D